Do uzyskania neutralności klimatycznej i dalej! Dążenie do osiągnięcia celu 1,5°C porozumienia paryskiego.

Nasza Misja Zero ma na celu ochronę klimatu.

Realizujemy zadanie polegające na ochronie klimatu: to nasza Misja Zero. Zmierzamy do logistyki przyjaznej dla klimatu. Dlatego właśnie korzystamy z narzędzi cyfrowych, naszej mocnej strony, by procesy dostarczania przesyłek naszym klientom były inteligentne, transparentne i neutralne dla klimatu. Rozpoczynamy też własną podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, a jako firma stawiamy sobie te same cele, co porozumienie klimatyczne z Paryża. Cel misji: zerowy wpływ długofalowy.

Myślimy o przyszłych pokoleniach.
Jest to wizja i misja.

Samo dostarczanie przesyłek już nie wystarcza: dzisiaj logistyka musi chronić klimat i przyczyniać się do szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym razie przyszłe pokolenia nie będą mieć żadnych szans. W firmie Seven Senders mamy świadomość wpływu, jaki nasza działalność ma na klimat. Mierzymy ten wpływ, transparentnie o nim informujemy i bierzemy za niego odpowiedzialność. Za pośrednictwem Misji Zero wyraźnie wskażemy, w jaki sposób krok po kroku będziemy redukować nasz negatywny wpływ na środowisko – aż do zera. Poza celem osiągnięcia neutralności dla klimatu przez naszą firmę, chcemy też, by prowadzone przez nas ekologiczne inicjatywy inspirowały cały sektor logistyczny do współpracy w tworzeniu zrównoważonej przyszłości. Na tym właśnie polega nasza Misja Zero: zaangażowanie, ambicja i wizja dla nas wszystkich.

Nasza droga do zera.

W ramach porozumienia paryskiego większość światowych przywódców zobowiązała się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, co jest jednym z najważniejszych celów naszej epoki. Dążymy do niego i my, a kamienie milowe Misji Zero pochodzą właśnie z tego porozumienia. Zamierzamy już w 2020 roku uwzględnić neutralność klimatyczną w naszym bilansie, co oznacza, że od tego roku kompensujemy wszystkie emisje generowane naszą działalność. W tym celu finansujemy certyfikowane projekty z zakresu ochrony klimatu, które oszczędzają taką samą ilość CO2, jaką my produkujemy. Jednak rozwiązaniem jeszcze lepszym niż kompensowanie emisji dwutlenku węgla jest jej unikanie i redukcja. Dlatego też do 2023 roku zamierzamy wprowadzić konkretne działania, by zmniejszyć ślad węglowy naszej firmy.

1
Mierzenie, o ile bardziej ekologiczni jesteśmy

Nie możemy unikać, obniżać i kompensować emisji gazów cieplarnianych, jeśli wcześniej nie zmierzymy ich generowanej przez nas ilości. Dlatego przeprowadzamy też pomiary. Jako firma zajmująca się danymi transparentność względem produkcji dwutlenku węgla pochodzącej z naszych własnych emisji oraz emisji naszych produktów uważamy za podstawową zasadę działalności. . W firmie DEKRA i innych usługodawcach znaleźliśmy idealnych partnerów pomagających nam rozpoznać i monitorować emisje CO2. Nasze cele z zakresu redukcji emisji kierują się inicjatywą Science Based Targets („Cele oparte na nauce”), dzięki czemu mamy pewność, że nasz model biznesowy jest nie tylko ekologiczny, lecz także bardziej zrównoważony niż dotychczas.

2
Bardziej przyjazne środowisku dostawy i procesy informatyczne

W firmie Seven Senders redukujemy wpływ na środowisko związany z dostawami przesyłek naszych klientów. Tam, gdzie to możliwe, korzystamy z przewoźników, którzy przeszli już na elektryczny model mobilności. Korzystamy z inteligentnych algorytmów, by łączyć przesyłki i unikać pustych przebiegów. Zwiększamy też odsetek skutecznych doręczeń, współpracując z przewoźnikami oferującymi punkty odbioru, co zmniejsza liczbę niepotrzebnych przejazdów. Ponadto, korzystając z naszych usług, sprzedawcy mogą natychmiast przejść na dostawę neutralną dla klimatu. W ramach naszego rozwiązania 7SGreen trzy centy od każdej przesyłki przeznaczone są na równoważenie emisji za pośrednictwem certyfikowanych projektów redukcji emisji CO2. Tak właśnie wygląda ekologiczna dostawa.

3
Ekologiczne miejsca pracy

Zmniejszamy ślad węglowy naszych klientów, a także nasz własny: za pomocą naszej platformy wysyłkowej oraz biur. Obejmuje to między innymi zmniejszanie liczby podróży służbowych oraz miejsc pracy w biurze poprzez zwiększanie udziału pracy w domu i prowadzenie polityki czystego biurka. W ramach przyszłej zmiany siedziby oraz zmiany dostawców mediów planujemy poczynić dalsze kroki w tym kierunku. Naszym celem jest praca w warunkach na tyle przyjaznych dla środowiska, by do 2024 roku jedynie minimalna ilość emisji musiała być kompensowana przez projekty ochrony klimatu. Aby zagwarantować rzetelny i sprawdzalny proces, w coraz liczniejszych źródłach emisji w działach operacyjnych wprowadzamy precyzyjne narzędzia pomiarowe, by nie musieć uciekać się do szacunków i przybliżeń.

2021 Styczeń

Kierownictwo firmy Seven Senders rozpoczyna Misję Zero, mającą na celu osiągnięcie do 2030 r. maksymalnego poziomu bezemisyjności i oferowanie bezemisyjnej logistyki.

2021 Kwiecień

Wprowadzenie na rynek rozwiązania 7SGreen – naszego produktu zapewniającego dostawę neutralną dla klimatu

2021 Wrzesień

Proces obliczania emisji gazów cieplarnianych dla rozwiązania 7SGreen otrzymuje certyfikat DEKRA w oparciu o normę DIN EN 16258

2021 Październik

Obliczenie wewnętrznego śladu węglowego firmy w oparciu o Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych

2022 Styczeń

Firma Seven Senders staje się neutralna dla klimatu w roku 2020 poprzez kompensację wewnętrznego śladu węglowego

2022 Lato

Przeniesienie do nowego biura spełniającego normy ekologiczne

2022 Sierpień

Certyfikat dla naszego oprogramowania (obliczenie emisji naszych usług cyfrowych, takich jak śledzenie przesyłki, powiadomienia, etykietowanie itd.)

2023 Do roku

Wdrożenie konkretnych kroków zmierzających do redukcji zidentyfikowanych już głównych źródeł emisji CO2 w naszej firmie

2024 Do roku

Stworzenie obszernej listy ekologicznych przewoźników

2027 Do roku

Alternatywne oferty za pośrednictwem transportu liniowego zapewniającego jak najniższe emisje

2030 Do roku

Poziom emisji CO2 firmy Seven Senders i wszystkich jej produktów jest tak niski, jak to tylko możliwe

Dostarczamy odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania dotyczące Misji Zero

W 2015 roku w Paryżu 196 krajów wspólnie zobowiązało się do ograniczenia procesu globalnego ocieplenia do maksymalnego poziomu 1,5 stopnia. Kraje uprzemysłowione, wschodzące i rozwijające się powinny zgodnie działać, by do 2050 roku uczynić globalną ekonomię neutralną dla klimatu. W ramach tego procesu co pięć lat będą ustalane nowe, wiążące cele z zakresu emisji dwutlenku węgla.
Ślad węglowy danej firmy obliczany jest w oparciu o Protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych w trzech obszarach lub zakresach. Zakres pierwszy obejmuje wszystkie bezpośrednie emisje związane z działalnością firmy, na przykład spaliny produkowane przez pojazdy wykorzystywane do transportu. Zakres drugi zawiera emisje pośrednie, wynikające na przykład z zużywania energii elektrycznej przez biuro. Zakres trzeci dotyczy wszystkich innych emisji generowanych w całym łańcuchu wartości w związku z wydobyciem surowców, logistyką, podróżami pracowników i tak dalej. Ślad węglowy to suma wszystkich trzech zakresów.
Neutralność klimatyczna oznacza, że wszystkie emisje wytwarzane przez firmę są obliczane i kompensowane za pośrednictwem certyfikowanych projektów z zakresu ochrony klimatu.
Od 2020 roku obliczamy emisje bezpośrednie i pośrednie, takie jak podróże pracowników oraz ogrzewanie biura. Aby zadbać o maksymalną transparentność, nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem bezbłędnych narzędzi pomiaru z coraz większej liczby źródeł emisji. Od 2021 roku oferujemy produkt 7SGreen, usługę dostawy neutralnej dla klimatu certyfikowaną przez firmę DEKRA w oparciu o normę DIN EN 16258, w ramach której mierzymy i obliczamy emisje związane z dostawami realizowanymi przez naszych klientów.
Wytworzone przez nas emisje węglowe kompensujemy przez finansowanie certyfikowanych projektów z zakresu ochrony klimatu, które wyraźnie zmniejszają emisje CO2. Projekty te obejmują ponowne zalesianie, ochronę lasów oraz instalację elektrowni wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się. Stosowane przez nas kryteria wyboru są zgodne z międzynarodowymi normami CDM (mechanizm czystego rozwoju), takimi jak poświadczone redukcje emisji CER, CER Gold czy VER Gold (weryfikowane redukcje emisji). Normy te pozwalają zadbać, by projekty były nie tylko korzystne dla klimatu, ale ponadto promowały transfer technologii i zrównoważony rozwój regionów, w których są opracowywane. Każdy projekt spełnia cztery kryteria: dodatkowość, brak podwójnego liczenia, długotrwałość i sprawdzenie przez niezależne strony trzecie.
Science Based Targets to określone przez naukowców cele z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla, które pomagają firmom uwzględnić w rozwoju swojej działalności cele paryskiego porozumienia. Inicjatywa Science Based Targets powstała w 2015 roku jako partnerski projekt CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (Instytut Zasobów Naturalnych Świata), WWF (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody) oraz UNGC (inicjatywa „Global Compact” ONZ).
Paryż mówi 1,5°C. A my się zgadzamy.
Czy Państwa firma rozpoczęła już wdrażanie porozumienia paryskiego?

Specjalizujemy się w osiąganiu dostawy neutralnej dla klimatu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego