Polityka prywatności

Polityka prywatności
sevensenders.com

 1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych (kontroler danych)

a) Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które można powiązać z użytkownikiem, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, dane osoby ubiegającej się o pracę, informacje o chęci umówienia się z nami na spotkanie, zachowanie użytkownika lub adres IP.

b) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest firma Seven Senders GmbH, Dircksenstraße 4, 10179 Berlin, adres e-mail: info@sevensenders.com.

 1. Inspektor ds. ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:
2B Advice GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 25
53227 Bonn
Telefon: +49 228 9261 65 – 120
Faks: +49 228 9261 65 – 109
E-mail: sevensenders@2b-advice.com

Alternatywnie można skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem privacy@sevensenders.com.

 1. Korzystanie z naszej witryny internetowej w celu uzyskania informacji i kontaktowanie się z nami

a) Dane przeglądarki

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową w celach informacyjnych, automatycznie gromadzimy następujące dane i informacje przekazywane nam przez przeglądarkę użytkownika:

 • adres IP,
 • data i godzina żądania,
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/http/kod statusu,
 • witryna internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki (tekst opisu przeglądarki).

Przetwarzanie tych danych przez nasz system ma na celu umożliwienie wyświetlenia witryny internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Adres IP użytkownika zostanie usunięty po czterech tygodniach. Jest on przechowywany przez cztery tygodnie, abyśmy mogli reagować w przypadku uchybień w zakresie bezpieczeństwa danych lub problemów z interwencją użytkownika. Adresy IP są usuwane natychmiast po zakończeniu czterotygodniowego okresu przechowywania danych. Ponadto znajdujące się w naszym systemie dane są usuwane po zakończeniu danej sesji. Gromadzenie danych w celu udostępnienia witryny internetowej jest niezbędne do jej funkcjonowania. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

b) Pliki cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej na jego komputerze umieszczane są pliki cookie. Plik cookie to informacja, która jest przechowywana na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie lub podobnym). Umożliwia to przepływ pewnych informacji do lokalizacji, która ustawiła plik cookie.

Poniżej dla wiadomości użytkownika wyjaśniono najbardziej powszechne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji: Podczas aktywności w witrynie internetowej w bazie danych komputera użytkownika tymczasowo zapisywany jest plik cookie sesji, w którym przechowywany jest identyfikator sesji, np. w celu uniknięcia konieczności ponownego logowania się przy każdej zmianie strony. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się użytkownika lub tracą ważność po automatycznym wygaśnięciu sesji. Podobną procedurę stosujemy w przypadku funkcjonalnych plików cookie: podczas aktywności w witrynie internetowej niektóre funkcje, takie jak ustawienia języka, są kontrolowane i przechowywane za pomocą plików cookie.
 • Stałe pliki cookie lub log-cookie: Stały plik cookie lub log-cookie zapisuje plik na komputerze użytkownika na czas określony w dacie wygaśnięcia. Te pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym zapamiętanie informacji i ustawień użytkownika przy kolejnej wizycie. Zapewnia to szybszy i wygodniejszy dostęp, ponieważ nie trzeba na przykład ponownie zmieniać ustawień językowych. Po upływie daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany po wejściu użytkownika na stronę internetową, na której został wygenerowany.
 • Pliki cookie stron trzecich: Pliki cookie stron trzecich pochodzą od dostawców innych niż operator witryny. Mogą one służyć na przykład do zbierania informacji na potrzeby reklam, treści dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz statystyk internetowych.

Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji serwera wysyłającego żądanie nawet po zmianie strony. Pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przy użyciu tych technicznie koniecznych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnieniem dla korzystania przez nas z plików cookie jest nasz interes w postaci możliwości udostępniania naszej witryny internetowej i umożliwiania korzystania z niej. Pliki cookie są technicznie niezbędne do korzystania z witryny internetowej.

https://consent.cookiebot.com/bb8e85a2-9745-4269-b7ac-83c7c24f27e5/cd.js

c) Korzystanie z funkcji Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej dostarczanej przez firmę Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które m.in. umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Firma Google przetwarza adres IP użytkownika oraz inne dane osobowe, takie jak używana przez niego przeglądarka, sposób przeglądania stron internetowych, lokalizacja oraz adres internetowy, z którego nastąpiło przekierowanie.

Informacje te są z reguły przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA. Dzięki aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP („_anonymizeIp()”) adres IP użytkownika zostanie jednak skrócony przez firmę Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące kwestie: nie można zagwarantować, że przetwarzanie danych będzie odbywać się przy zachowaniu takiego samego poziomu ochrony, jak w UE. W związku z powyższym, wedle naszej wiedzy, istnieje ryzyko, że egzekwowanie praw osoby, której dotyczą dane, będzie trudniejsze. Ponadto nad ochroną danych nie ma nadzoru. Istnieje również ryzyko nadmiernego dostępu do danych użytkownika przez państwowe organy bezpieczeństwa, przed którym nie ma odpowiedniej ochrony prawnej, jeśli użytkownik nie jest obywatelem USA. Wyraźnie to podkreślamy.

Firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Uzyskane informacje możemy wykorzystywać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla użytkownika. Google wykorzystuje również dane osobowe użytkowników do własnych celów i łączy je np. z istniejącymi kontami Google, historią wyszukiwania lub danymi dotyczącymi korzystania z innych urządzeń. Przesłane dane są przechowywane przez 14 miesięcy. Następnie są automatycznie usuwane. Podstawę prawną korzystania z funkcji Google Analytics stanowi świadoma i dobrowolna zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@sevensenders.com.  Niezależnie od tego wycofania użytkownik może skorzystać z ustawień przeglądarki, aby uniemożliwić firmie Google przetwarzanie danych osobowych. Tutaj można znaleźć rozszerzenie do przeglądarki, które umożliwia dezaktywację funkcji Google Analytics.

d) Google AdWords

Niniejsza witryna internetowa korzysta z programu reklamowego Google AdWords firmy Google LLC („Google”). W ramach usługi Google AdWords korzystamy z funkcji śledzenia konwersji w celu śledzenia aktywności użytkowników. Gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez firmę Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony w tej witrynie zanim plik cookie straci ważność, firma Google i my będziemy mogli poznać, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę.

e) DoubleClick

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje gromadzone za pomocą pliku cookie śledzącego konwersję są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Klienci AdWords mogą poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę opatrzoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację tych użytkowników. Zapisywanie plików cookie służących do śledzenia konwersji oraz korzystanie z tego narzędzia do śledzenia odbywa się na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres e-mail privacy@sevensenders.com.

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia do marketingu internetowego DoubleClick firmy Google LLC. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii oraz zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu przez użytkowników tych samych reklam. Firma Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, co zapobiega ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto narzędzie DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do gromadzenia informacji o konwersjach związanych z żądaniem reklamy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik ogląda reklamę DoubleClick, a następnie korzysta z tej samej przeglądarki w celu odwiedzenia witryny reklamodawcy i dokonania zakupu.

Dzięki zastosowaniu funkcji DoubleClick firma Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią część naszej witryny lub kliknął pochodzącą od nas reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, firma Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet w przypadku, gdy użytkownik nie będzie zarejestrowany w usłudze Google lub nie zaloguje się, możliwe jest, że dostawca rozpozna i zapisze jego adres IP. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi świadoma i dobrowolnie wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres e-mail privacy@sevensenders.com.

f) Hubspot

W celach analitycznych wykorzystujemy technologie firmy Hubspot, Inc., http://www.hubspot.com, do automatycznego gromadzenia i przechowywania danych takich jak

 • adres IP,
 • lokalizacja,
 • data i godzina żądania,
 • czas trwania sesji,
 • odwiedzone strony,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny

w niniejszej witrynie internetowej, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Jest to wykorzystywane do optymalizacji prezentacji naszej witryny internetowej. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej i świadomej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres e-mail privacy@sevensenders.com. Wówczas dane zostaną natychmiast usunięte.

Za pomocą aplikacji firmy Hubspot, Inc. możemy optymalizować prezentację naszej witryny, obsługiwać zapytania użytkowników w najlepszy możliwy sposób oraz odpowiednio rozmieszczać reklamy. Zawarliśmy z tą firmą umowę zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO w sprawie przetwarzania danych. Pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu korzystania przez nas z usług firmy Hubspot, Inc. Firma Hubspot, Inc. ma swoją siedzibę w USA. nie można zagwarantować, że przetwarzanie danych będzie odbywać się przy zachowaniu takiego samego poziomu ochrony, jak w UE. W związku z powyższym, wedle naszej wiedzy, istnieje ryzyko, że egzekwowanie praw osoby, której dotyczą dane, będzie trudniejsze. Ponadto nad ochroną danych nie ma nadzoru. Istnieje również ryzyko nadmiernego dostępu do danych użytkownika przez państwowe organy bezpieczeństwa, przed którym nie ma odpowiedniej ochrony prawnej, jeśli użytkownik nie jest obywatelem USA. Wyraźnie to podkreślamy.

g) Meta Platforms Inc.

W ramach naszej oferty online wykorzystujemy tak zwany kod „Meta Pixel” serwisu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub – jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za pomocą kodu Facebook Pixel, wycinka kodu JavaScript, serwis Facebook jest w stanie określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam w serwisie społecznościowym.

W tym celu gromadzimy i przekazujemy serwisowi Facebook informacje o przeglądarce internetowej lub aplikacji używanej przez użytkownika, jego zachowaniu podczas przeglądania naszej witryny i ewentualnie innych witryn internetowych, a także adres IP lub inny identyfikator urządzenia oraz identyfikatory powiązane z serwisem Facebook. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych my oraz firma Facebook ponosimy wspólną odpowiedzialność za gromadzenie i przekazywanie tych informacji. Facebook udostępnia tu bliższe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach udostępniania tego narzędzia biznesowego.

Gromadzenie i przekazywanie danych odbywa się natychmiast po wejściu użytkownika na nasze witryny internetowe poprzez zapisanie pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jest to niewielki plik tekstowy. Jeśli użytkownik zaloguje się następnie w serwisie Facebook lub odwiedzi naszą witrynę internetową będąc zalogowanym, wizyta na naszej stronie z serwisu Facebook zostanie odnotowana w jego profilu w serwisie Facebook. Dane zebrane o użytkowniku nie pozwalają nam na wyciąganie wniosków dotyczących jego tożsamości. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook, aby serwis ten mógł połączyć użytkownika z odpowiednim profilem użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, która została udzielona poprzez dokonanie wyboru baneru cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres e-mail privacy@sevensenders.com.

h) Page w serwisie Facebook

Założyliśmy stronę w serwisie Facebook, aby w możliwie najlepszy sposób informować naszą grupę docelową i móc łatwo nawiązywać z nią kontakt. Za przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu społecznościowego i w związku z naszą stroną page odpowiadamy wspólnie z serwisem Facebook. Dotyczy to w szczególności gromadzenia danych o odwiedzających, śledzenia za pomocą plików cookie i innych technologii stosowanych przez serwis Facebook oraz przetwarzania zebranych w ten sposób danych w ramach tzw. programu Insights prowadzonego przez serwis Facebook.

Zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy z serwisem Facebook umowę o wspólnej odpowiedzialności, która reguluje między innymi uwzględnianie praw użytkownika jako osoby, której dotyczą dane, przez serwis Facebook, w ramach przetwarzania danych. Pełną treść umowy można znaleźć tutaj.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę page, przetwarzane są pewne informacje, w tym adres IP użytkownika oraz informacje przechowywane na komputerze użytkownika w postaci plików cookie. Informacje te mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika i śledzenia jego zachowań w Internecie. Facebook, jako operator strony page, przekazuje nam te dane w formie statystycznej oceny użytkowników i sposobu korzystania z naszej strony page. Obejmuje to na przykład całkowitą liczbę odsłon na naszej stronie page oraz zasięg poszczególnych postów. Oceny te otrzymujemy niezależnie od tego, czy zamawiamy lub faktycznie wykorzystujemy te dane. Facebook udostępnia bardziej szczegółowe informacje na temat tych statystyk tutaj. Jeśli użytkownik „opuści” naszą stronę page, klikając przycisk „Lubię to”, dane te również będą przetwarzane i łączone z jego kontem w serwisie Facebook.

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiadamy wspólnie z serwisem Facebook. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, nasz uzasadniony interes polegający na dostosowaniu treści naszej strony fanpage do życzeń osób odwiedzających ją lub na zwiększeniu jej widoczności, a także interes serwisu Facebook w optymalizacji swoich ofert reklamowych.

i) Znacznik LinkedIn Insight

Znacznik LinkedIn Insight tworzy unikalny plik cookie przeglądarki LinkedIn w przeglądarce odwiedzającego i umożliwia zbieranie następujących danych dla tego pliku cookie: metadane (takie jak adres IP, znacznik czasu, zdarzenia na stronie, np. odsłony strony) i informacje demograficzne o linkach, jeśli aktywny plik cookie członka LinkedIn.com jest obecny. Zebrane dane są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a następnie te anonimowe dane są usuwane w ciągu 90 dni. Serwis LinkedIn nie udostępnia nam żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników, a jedynie udostępnia zbiorcze raporty dotyczące grupy docelowej witryny i wydajności wyświetlania. Serwis LinkedIn zapewnia także retargetowanie dla osób odwiedzających witrynę internetową, dzięki czemu możemy wykorzystywać te informacje do kierowania reklam poza naszą witrynę internetową bez identyfikacji użytkownika.

Jako klient rozwiązań marketingowych LinkedIn używamy znacznika LinkedIn Insight do śledzenia konwersji, retargetowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz zbierania dodatkowych informacji o członkach LinkedIn, którzy oglądają nasze reklamy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej i świadomej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres e-mail privacy@sevensenders.com. Bliższe pomocne informacje na temat gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także na temat praw i ustawień użytkownika można znaleźć w polityce prywatności serwisu LinkedIn.

 1. Newsletter

Jeśli użytkownik subskrybuje nasz newsletter, przetwarzamy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu naszego newslettera pocztą elektroniczną. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę na otrzymywanie naszego newslettera można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, klikając link umieszczony w tym celu w każdym newsletterze. Newslettery wysyłamy za pomocą narzędzia Hubspot i za jego pomocą nimi zarządzamy.

Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez zainteresowaną osobę tylko wtedy, gdy (1) osoba ta posiada ważny adres e-mail oraz (2) zarejestruje się w celu jego otrzymywania. Na adres e-mail podany przez daną osobę w celu wysyłania newslettera zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem. Służy to sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mail jako osoba zainteresowana wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji na liście odbiorców newslettera zapisujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez daną osobę w chwili rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, nadane przez dostawcę usług internetowych. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby w późniejszym czasie można było prześledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail danej osoby.

 1. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego

W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub adresu e-mail podanego przez użytkownika przetwarzamy dobrowolnie podane przez niego dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi lub skontaktowania się z użytkownikiem. Aby zweryfikować podany adres e-mail, wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi, jeżeli nie ma prawnych lub innych zobowiązań dotyczących ich przechowywania. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail z inicjatywą złożenia aplikacji, dane osobowe użytkownika przetwarzamy zgodnie z

Korzystamy z systemów CRM Hubspot i Salesforce do zarządzania naszymi danymi kontaktowymi i danymi klientów. Zawarliśmy również umowę dotyczącą przetwarzania na zlecenie z salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Monachium, Niemcy, zgodnie z art. 28 (3) DS-GVO. Pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych.

Za wyraźną i dobrowolną zgodą użytkownika będziemy również przechowywać jego dane osobowe w naszym systemie CRM, aby móc pozostawać z nim w kontakcie przez dłuższy czas. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. lit. a i b RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres privacy@sevensenders.com. Wówczas dane zostaną natychmiast usunięte.

 1. Umówienie się na spotkanie za pośrednictwem naszego usługodawcy Calendly LLC

W naszej witrynie internetowej oferujemy odwiedzającym możliwość umówienia się na spotkanie z naszym personelem sprzedaży. W tym celu korzystamy z usług dostawcy Calendly LLC, z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych. Do umówienia odwiedzającego na spotkanie gromadzimy następujące dane osobowe:

 • nazwisko, imię,
 • adres e-mail,
 • informacje dotycząca spotkania (konkretna okazja lub wydarzenie/data i godzina),
 • nazwa firmy i funkcja, jeśli dotyczy,
 • numer telefonu.

Dane zostaną usunięte po upływie uzgodnionego terminu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. lit. b RODO.

 1. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. Zawarliśmy obszerne umowy o ochronie danych z dostawcami usług wykorzystywanych na potrzeby tej witryny internetowej. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak nasz formularz kontaktowy, w niniejszej witrynie zastosowano szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http:” na „https:” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Przy włączonym szyfrowaniu SSL lub TLS dane, które ujawnia nam użytkownik, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 1. Przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego

Firma Seven Senders przetwarza dane osobowe wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawa prawna: art. 6 par. 1 lit. b RODO. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego usuwamy dane kandydatów z uwzględnieniem obowiązków wynikających z prawa dowodowego, chyba że kandydat wyraził zgodę na przechowywanie danych na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

 1. Ujawnianie danych osobom trzecim i przekazywanie ich krajom trzecim:

a. Dane osobowe są przez nas traktowane jako poufne. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia takich danych.

b. W przypadku korzystania z usług usługodawców i przekazywania danych za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i tam przetwarzane („kraje trzecie”). Przekazywanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę lub gdy dany kraj trzeci uzyskał certyfikację od Komisji Europejskiej jako posiadający poziom ochrony równoważny z UE (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony). W przeciwnym razie ustalamy zastosowanie standardowych klauzul umownych w celu dostosowania do europejskich standardów ochrony danych na potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych. Informacje na temat standardowych klauzul umownych można uzyskać, pisząc na adres privacy@sevensenders.com.

 1. Usuwanie danych użytkownika

Adres IP użytkownika zostanie usunięty po czterech tygodniach. Adres ten przechowujemy przez cztery tygodnie, aby w razie uchybień w zakresie bezpieczeństwa danych lub problemów z interwencją użytkownika móc dochodzić roszczeń wskutek naruszeń prawa. Adresy IP są usuwane natychmiast po zakończeniu czterotygodniowego okresu przechowywania danych.

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe podmiotów trzecich

Niektóre usługi podmiotów trzecich są dostępne za pośrednictwem łączy umieszczonych w naszej witrynie. Odsyłamy użytkownika do zapoznania się z oświadczeniami i zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi w tych witrynach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te oświadczenia i zasady, które nie są związane z naszą witryną internetową.

 1. Prawa przysługujące osobom, których dotyczą dane

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

   • prawo do informacji, art. 15 RODO,
   • prawo do poprawienia danych, art. 16 RODO,
   • prawo do usunięcia danych osobowych, art. 17 RODO,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO,
   • prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO,
   • prawo do wycofania zgody art. 7 ust. 3 zd. 1 RODO.

Aby skorzystać ze swoich praw, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@sevensenders.com.


Masz również prawo do wniesienia skargi do nas na adres privacy@sevensenders.com lub do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.