SEVEN SENDERS

Cross-border
Consumenten
Index Rapport

Cross-border goederenhandel in e-commerce heeft de afgelopen twee jaar een recordverkoop geboekt. Een trend die in de toekomst zal doorzetten. Vooruitgang in digitalisering, toenemende online affiniteit en een steeds effectievere verzend logistiek vergroten onvermijdelijk de koopbereidheid via het internet. Nu heeft de coronacrisis, met alle gevolgen van dien, natuurlijk ook bijgedragen aan het aantrekken van meer klanten voor online handelen. Prognoses gaan ervan uit dat het winkelgedrag permanent zal veranderen in het voordeel van e-commerce.

Wij van Seven Senders hebben met de Cross-border Consumenten Index een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt welke markten het optimale evenwicht hebben tussen zeer goede grensoverschrijdende verzendvoorwaarden en -infrastructuur, een hoge mate van digitalisering en een consumenten landschap dat een hoge koopkracht biedt. Deze rapportage heeft als doel om starters op het gebied van e-commerce, maar ook gevestigde online detailhandelaren, een idee te geven over welke markten geschikter zijn dan andere voor succesvolle cross-border handel in goederen. Daarnaast is het bedoeld om online detailhandelaren te helpen in het vinden van de juiste markt, de juiste voorwaarden en de juiste verzend infrastructuur voor hun bedrijf.

Voor het onderzoek is een uitgebreide gegevensanalyse uitgevoerd, die rekening houdt met de tien essentiële factoren voor succesvolle grensoverschrijdende e-commerce. Een belangrijke factor is de informatie over het koopgedrag van consumenten, zoals de affiniteit met online shoppen, de algemene koopkracht en de bereidheid om bij detailhandelaren in het buitenland te kopen, informatie over de digitaliseringsgraad van de markt en de kwaliteit van de nationale post- en verzendingsinfrastructuur. Het resultaat is de volgende vergelijkende lijst met Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk bovenaan. Hoe dichter een markt bij een score van 100 in een factor komt, hoe beter de markt in die factor presteert.

Load more

Klanten Digitalisering Verzending Eindresultaat
# Grensoverschrijdende
klanten
Omzet Koopkracht BBP Internetgebruikers Online
shoppers
Internetsnelheid Efficiëntie Pakketzendingen Pakket
aanneempunten
1 Luxemburg 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 70,3 79,9 0,0 100,0 38,3 100,0
2 Duitsland 0,0 100,0 23,1100,0 81,089,236,498,026,712,898,9
3Oostenrijk77,618,324,99,452,454,110,3100,059,1100,086,9
4Frankrijk20,472,513,967,461,964,974,484,718,618,480,8
5Nederland32,712,829,521,981,0100,067,895,459,912,278,2
6België65,311,621,011,766,767,628,359,890,631,770,7
7Ierland85,718,770,69,366,773,017,452,80,019,964,7
8Denemarken28,623,031,07,3100,097,3100,014,636,132,464,4
9Zweden22,417,524,212,890,586,569,042,244,441,362,9
10Finland44,911,219,85,190,564,940,637,538,249,355,0
11Spanje22,433,24,632,571,435,152,734,711,535,241,9
12Italië26,518,38,947,70,00,00,064,34,626,120,9
13Portugal32,76,50,04,14,85,426,844,53,90,00,0
Hover over the map to view the details

*Deze kaart geeft alleen de voor deze studie geselecteerde EU-landen weer

Als u de interactieve kaart op uw website wilt hosten, kopieert u eenvoudig de volgende embed-/HTML code:

Methodologie

Het doel van de studie is om de nationale omstandigheden voor cross-border e-commerce te beoordelen. Onderwerp van dit onderzoek zijn de dertien landen met de hoogste verkoopcijfers op het gebied van grensoverschrijdende e-commerce (situatie: 2020). Voor het onderzoek werden de geselecteerde landen geëvalueerd op de drie onderzoeksgebieden “consumenten”, “verzending” en “digitalisering”. In totaal dragen tien invloedsfactoren bij aan het eindresultaat van het onderzoek. Alle invloedsfactoren werden geselecteerd omdat zij in hun respectieve vorm informatie verschaffen over het huidige klimaat voor succesvolle grensoverschrijdende e-commerce.

Voor het berekenen van de ranglijst is gebruik gemaakt van een standaardisatieproces op basis van een puntensysteem. Met andere woorden, de resultaten van de individuele invloedsfactoren zijn gestandaardiseerd op een schaal tussen 0 en 100. Het land dat het beste presteerde in de geselecteerde invloedsfactor kreeg een score van 100. Het land dat het slechtst presteerde op de geselecteerde invloedsfactor kreeg een 0. Alle andere landen plaatsen zichzelf tussen de resultaten en krijgen ook een score tussen 0 en 100.

Een uitgebreide beschrijving van de methodologie met invloedsfactoren en de naamgeving van alle bronnen vind je hier.

Load more

Ensure the best possible shipping performance!

Benefit from our international solutions

Contact us now